Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-99355/2016

A legfontosabb:

 

Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

A személyes adatokat kizárólag a bolt és a webáruház működéséhez szükséges számlázás és kiszállítás céljából használunk.

A személyes adatokat webáruházaban történő regisztráció vagy fizikai vásárlás esetében rögzítjük. A webáruházban csak regisztráló de nem vásárló személyek adatait nem rögzítjük.

A személyes adatokat nem dolgozzuk fel, profilokat nem alkotunk, DM leveleket nem küldünk, cookie-kat nem használunk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Személyes adatokat kizárólag a könyvelőcégnek és kiszállítás esetében a futárcégnek továbbítunk.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@usasportfan.hu címen.

A személyes adatok törlését az info@usasportfan.hu címen lehet kérni.      

 

1. Bevezetés

 

1.1. Az UsaSportFan Kft. (székhely: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 16/b, Cg. 01-09-922648 adószám: 14844865-2-41, képviseli: Hámori László ügyvezető, telefon: 06-30-274-1030, e-mail: info@usasportfan.hu , adatvédelmi nyilvántartási szám: 03835-0001) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

1.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a www.usasportfan.hu webshop weboldal felhasználójával, a továbbiakban: Felhasználó, Érintett, megrendelő) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

1.3. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

1.4. Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

1.5. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

1.6. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshop esetében), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
1.6.1. az adatgyűjtés ténye,
1.6.2. az érintettek köre,
1.6.3. az adatgyűjtés célja,
1.6.4. az adatkezelés időtartama,
1.6.5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
1.6.6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
1.6.7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

1.7. Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi előíráson alapul. A jelen tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.usasportfan.hu/also-cuccok/adatvedelmi-szabalyzat/, illetve letölthető a saját készülékre.

1.8. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.